Писмо колегама

Мислио сам да ћу радити још годину на психијатрији гдје сам радио пуних четрдесет. И колеге са ођељења су тако мислили, али је прије неколико дана од Министарства здравља стигло …

Back to Top