Сањам хатове разигране

Човјека у великој мјери обликује и одреди мјесто рођења и мјесто гдје проведе дјетињство и рану младост. То је мјесто физичког и психичког одрастања, мјесто духовног и моралног узлијетања. Једнако, …

Вучји пир

Била су то тешка времена, тачно на половини прошлог вијека, у јануару 1950. године, непосредно послије Другог свјетског рата, када је земља разорена, а народ осиромашио. У вријеме рата и …

Укус камена

Дјетињство је предворје живота,  поглавље једне велике књиге која се касније исписује и једна је од најважнијих фаза развоја, са веома високим захтјевима за прилагођавање, па зато постоји велика повезаност …

Филозофија ђеда Мата

Свака нова генерација учи из искуства својих претходника и усаглашава претходна са својим учењима. Тако се прилагођава новом начину вредновања живота, па зато се никако не смијемо потпуно ослободити тих …

Back to Top