Сањам хатове разигране

Човјека у великој мјери обликује и одреди мјесто рођења и мјесто гдје проведе дјетињство и рану младост. То је мјесто физичког и психичког одрастања, мјесто духовног и моралног узлијетања. Једнако, …

Филозофија ђеда Мата

Свака нова генерација учи из искуства својих претходника и усаглашава претходна са својим учењима. Тако се прилагођава новом начину вредновања живота, па зато се никако не смијемо потпуно ослободити тих …

Back to Top