RADNO VASPITANJE Razvoj medicinskih nauka i brza primjena novih tehnologija u medicini, složenost i zahtjevnost metoda dijagnos¬tike i liječenja, pojava novih bolesti, promjena učestalosti javljanja pojedinih bolesti, promjene uzroka smrtnosti, pred medicinske sestre i tehničare stavljaju niz izazova, zato se javlja potreba za kvalitetnim obrazovanjem i radnim vaspitanjem mladih medicinskih …

Vukosav Delibašić JZU Opšta bolnica Nikšić,  maj 2001. g. „Budućnost djece je djelo njihovih roditelja.“ Obrazovanje je danas sve više podređeno ekonomskim i političkim interesima kako bi se stvorili pojedinci koji će biti slijepi poslušnici sistema,pod uticajem zapadnjačke ideologije, koja se bazira na privatnom interesu, ugrožava sve ono što je …

PODACI O AUTORU KOJI IZLAŽE RAD Ime i prezime  Vukosav Delibašić Profil medicinski tehničar Ustanova JZU Opšta bolnica Nikšić Adresa ustanove Nikšić Datum  5. maj 2005. godine Maj je inače od Svjetske zdravstvene organizacije proglašen za mjesec kampanje borbe protiv pušenja. Iako je donesen zakon o prometu duvana, reklamiranju njegovih …

PREPOZNAVANJE I POSTUPAK PRI HOSPITALIZACIJI Vukosav Delibašić JZU. Opšta bolnica – Nikšić  Psihijatrija. April 2004. g. Cilj i tema ovoga rada je prepoznavanje agresije kod mentalno oboljelih pacijenata, kao vid sestrinske dijagnoze i praćenja u cilju što efikasnije zaštite: bolesnika, sebe i okoline, od njegovog agresivnog ponašanja. Da bi u tome …

Moj prvi rad. Mnogo toga se promijenilo, ali nešto može i koristiti. Vukosav Delibašić, med. tehničar Psihijatrija Nikšić, maj 2002 Dugogodišnje stručno i profesionalno iskustvo, radeći na psihijatriji u Nikšiću u timu gdje se pridaje velika važnost razmjeni informacija u medicinskoj struci, u timu gdje medicinska sestra-tehničar nije samo nijemi …