ЗРЕЛА ЗА ЖЕТВУ

 

Танка хаљина

са лила цвјетовима

дрхти на повјетарцу

открива обрис

набујалог тијела

ни машти неда мира.

 

Подигле груди

блузу од розе свиле

двије дуње сазреле

још неубране

од очи сакривене

на гранама зеленим.

 

Коса на вјетру

таласа се и њише

као пшеница јара

зрела за жетву

на сунцу позлаћена

у оку жетеоца.

 

Жњети и брати

ће се жито и воће

кад ова блуза падне

што као лишће

родне плодове крије

неко ће да се слади

Back to Top