Bila su to teška vremena, tačno na polovini prošlog vijeka, u januaru 1950. godine, neposredno poslije drugog svjetskog rata, kada je zemlja razorena, a narod osiromašio. U vrijeme rata i stočni fond, od kojega se tada uglavnom živjelo, je stradao, jer je od nroda otimla svakoja vojska koja je nailazila, …

„Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog.“ Meša Selimović Ona je vječita inspiracija pjesnika, glavna tema najljepših priča, koje su pisane od postanka pismenosti, pa mi se čini da su sve moguće riječi potrošene i šta god da kažem na temu ljubavi …

„Ja! – Teška reč, koja u očima onih pred kojima je kazana određuje naše mesto, kobno i nepromenljivo, često daleko ispred ili iza onog što mi o sebi znamo izvan naše volje i iznad naših snaga. Strašna reč koja nas jednom izgovorena, zauvek vezuje i poistovećuje sa svim  onim  što smo zamislili  i …

Mislio sam da ću raditi još godinu na psihijatriji gdje sam radio punih četrdeset. I kolege sa odjeljenja su tako mislili, ali je prije nekoliko dana od Ministarstva zdravlja stiglo Obavještenje o prodaji radnih mjesta. Ne misleći da će se to brzo riješiti napisao sam zahtjev, pa i  nisam nikome …

Ostao sam dužan odgovor, čitaocima, kao i ljudima sa manjim ili većim mentalnim problemima i onima koji imaju člana porodice sa sličnim smetnjama, na pitanje koje mi je često postavljano: kako nijesam „poludio“ radeći cio radni vijek na odjeljenju za psihijatrijske bolesti. Da bi ljudi shvatili da psihijatrija nije nikakav …

Kako je to meni mogao učitelj biti uzor? Kako sam mogao u osmoj godini shvatiti i misliti da se obrazovan čovjek izdvaja nečim važnijim od neobrazovanog. Indolentnost i nezainteresovanost prvog i arogantan i neprijateljski stav drugog učitelja na mene su ostavili takav utisak da sam čak štaviše  mislio, ako si …

Kad čovjek dođe u neke ozbiljne godine shvati da i nije predugo vrijeme između rođenja i smrti, pa makar živjeli sto godina, mi umjesto da ga iskoristimo i ulažemo u sve što će ga učiniti lijepim, mnogo toga vremena izgubimo na najgore moguće stvari, koje ne samo da su upropastile …

Narodna mudrost: „Ni pet prsta na ruci nisu jednaki.“ ili,  „Kada u nekoga upirete kažiprstom, sjetite se da su ostala tri prsta usmjerena prema vama.“  Kažiprst je svakako najupotrebljiviji prst, od njega kao da zavisi rad cijele šake, ime je vjerovatno dobio zato šte se njime pokazuje pravac,  smjer, a …

Ljepotica je  svoje ime zorno nosila nekoliko stotina godina, a sad joj ga tobože učeni ljudi pišu pod navodnicima. Zar je malo što su je silovali, okrnjili i narušili njenu ljepotu i izgled, pa sad joj i ime krnje, kao da se stide njega ili hoće da sakriju zločinstvo. Da …

Ne znam jesam li ja išao kroz vijeme ili je vrijeme prolazilo pored mene, bilo koje da je dosta toga vremena i dosta dana i godina je ostalo iza, a naravno da su ostajali i tragovi vremena, pa ponekad razmišljam kako je ono išlo preko mene, mijesilo me, gnječilo i …